ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม 422